Prořezání toku Ploučnice 2021

12.05.2021

Ahoj kamarádi,

využli jsme těch několika teplých dní k tomu, abychom odstranili z toku Ploučnice napadané stromy a odstranili vzniklé závaly. Podařilo se nám vyčistit tok od padlých stromů od Průrvy až po Veselí. Poslení úsek, o který se staráme, z Veselí na Brennou dokončíme v nejbližších teplých dnech.

Pod pojmem vyčištění si však nepředstavuj dálnici jako na jiných řekách. Často jsou místa prořezána pro proplutí pouze jedné lodě a to ještě v kombinaci s příslušným uměním kličkování mezi překážkami, podplétání pod větvemi a vyhýbáním se mělčinkám. Kritérium je proplout bez přetahování lodí, ale vše ostatní zůstalo zachováno. Vítejte tedy opět v naší malé "české Amazonce".