PŮJČOVNA VODÁCKÉHO VYBAVENÍ

O nás

Spolek Meandry Ploučnice z.s. je neziskovým spolkem fyzických osob. Hlavním cílem je zájem jeho členů o zachování přírodního rázu řeky a okolí, zlepšení podmínek pro vodní turistiku v horním úseku řeky Ploučnice.

Kromě půjčovny vodáckého vybavení provozujeme na řece Ploučnici i vodácké tábořiště Boreček, kde se můžete při sjíždění Ploučnice občerstvit nebo přespat. Na tábořišti je k dispozici občerstvení (pití a jídlo), toalety, úmývárny a sprchy s teplou vodou.


Cíle spolku budou dosaženy zejména:

  • Realizací vodáckých tábořišť na řece Ploučnici
  • Realizací sportovních a kulturních akcí
  • Službami spojenými s cestovním ruchem (vodní turistika, cykloturistika a jiné)
  • Aktivní spoluprácí mezi jednotlivými členy sdružení, jako i spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU.
  • Aktivní spoluprácí mezi jednotlivými členy sdružení, jako i spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU.
  • Spoluprácí se svazkem obcí Mikroregion Podralsko, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje
  • V souladu s podmínkami vyhlášených dotací a grantů se o tyto ucházet jako podpůrné pro realizaci projektů
  • O sobě a své činnosti vydávat publikace v několika jazykových mutacích, prezentace na webových stránkách a podobně.
  • Provádět další činnost, která je v přímé i nepřímé souvislosti s hlavní činností sdružení (vzdělávací a publikační činnost apod.)