Tábořiště

30.05.2011

Zlehka jsme začali dodržovat nějaký pořádek na Borečku. Bohužel se nám nepodařilo a asi tuto sezonu ani nepodaří přivést elektřinu. Alespoň si zachováme kouzlo nezávislosti na civilizaci a vychutnáme večery při ohni.

V minulých letech jsme pravidelně toto tábořišě uklízeli viz foto.


Vybudovali jsme zde záchody, umístili velkoobjemový kontejner na odpad a zavedli jakýsi řád, aby zde mohla být většina vodáků spokojená.

Za to vybíráme 20 Kč na osobu a noc ( vyjma dětí ) a 40 Kč za auto.

Naším cílem je, aby tento kousek země sloužil vodákům a abychom ho co nejméně znečišťovali, aby zde každý mohl spočinout bez obavy z nadměrného hluku a aby zde převládala pozitivní atmosféra.

A na závěr několik fotek ...